Contra-indicatie


Een contra-indicatie geldt als er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek.