Praktische Informatie


U zegt uw afspraak af, dan:
dient u dit minimaal 24 uur van te voren aan ons kenbaar te maken via ons telefoonnummer of per email.
Te laat afgemelde afspraken worden door ons in rekening gebracht.

Advice&Consultancy
Ruud Roothuis
0318-647084 of 06-51507426
advice.consultancy@planet.nl

Lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg + Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Geregistreerd bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKGZ).
niet tevreden over je hulpverlener? .