Kennismaking


Ervaren en betrokken maatschappelijk werker (HBO+) geeft persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij psychosociale problemen en concrete dienstverlening. Ondersteuning kan geboden worden binnen regulieren werktijden, avond en weekenden. In sommige gevallen kan er vergoed worden vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg), zorgverzekering(aanvullend pakket) en particulier.


Ruud Roothuis
Telefoonnummer 0318-647084 of 06-51507426
advice.consultancy@planet.nl


© Copyright 2016 - Roothuis